Problemy szkolne, nauczyciele, pedagog

Na każdym etapie nauczania, zarówno w szkole podstawowej, w gimnazjach, jak średniej uczeń może napotkać problemy. Wina za różne sytuacje, brak odnalezienie się w nowej szkole, w nowym środowisku, nowym towarzystwie bywa częstym problemem dzieci. Także nauczyciel, który może nie poświęca tyle uwagi dziecku, ile ono potrzebuje może stać się przyczyną niechęci do szkoły.

Często mówi się, iż to uczniowie są coraz bardziej rozwydrzeni, nieposłuszni i nie do opanowania, jednakże nie można ulegać takim myśleniu, gdyż równie często wina leży po stronie nauczyciela. Bywa, iż to nauczyciel stawia zbyt wysoko poprzeczkę, lub nie potrafi przekazać swojej wiedzy zaś jest ambitnym w jej egzekwowaniu.