Stanowisko MEN i Kuratorium Oświaty

Pomysły Ministerstwa Edukacji Narodowej to wprowadzenie maksymalnie trzech podręczników z każdego przedmiotu na cały kraj, niestety pomysł nie do końca znalazł zastosowanie, gdyż podręczniki nie pokrywały się z programem nauczania a uczniowie przyswajali sobie nieaktualne wiadomości.

Zabrakło tu kompetentnej jednostki do weryfikacji jakości podręczników, a w takim przypadku niskie koszty nie mają zastosowania skoro zakupiona książka jest zbędną. Dlatego też rozwiązania odpowiedniego jeszcze nie ma, nadal poszukiwany jest kompromis między ministerstwem, wydawnictwami i księgarzami. Przy tym niezbędną była by również weryfikacja ze strony nauczycieli i dokładnego sprawdzenia jakości przekazywanej wiedzy w podręczniku.

Wielu specjalistów szukających rozwiązania dla kosmicznych cen podręczników wskazuje na rozwiązania z innych krajów unijnych, które postawiły na pominięcie sieci detalicznych. Stworzona tu została ustawa o książce zabraniająca nieuczciwej konkurencji. Należy również sprzyjać rynkowi podręczników używanych, czym powinny zająć się przede wszystkim same szkoły i ich dyrekcje. Wybór tych samych podręczników, nie eksperymentowanie na nowościach wydawniczych oraz organizacja kiermaszów i aukcji pomijając szarą strefę.