Problemy związane z rówieśnikami

Inne problemy szkolne, mogą być związane z rówieśnikami, kwestia dokuczania, przemocy lub braku zaaklimatyzowania się w klasie to dość poważne problemy. Mogą one prowadzić nie tylko do samej niechęci do szkoły, ale również do stopniowego jej unikania, wagarów. Problemy te szybko wykryte mogą być równie szybko rozwiązane, wszystko zależy od zainteresowania rodziców i nauczycieli. Podstawą jest rozmowa z dzieckiem o szkole i o jego problemach, gdy znamy sytuacje nie należy czekać, ale szybko zacząć działać. Dróg jest wiele, pierwszą może być rozmowa z wychowawcą, który powinien zainterweniować w sytuacji dokuczania psychicznemu, słownemu.

Jeśli to interwencja zwykle przynosi skutki w kwestii szkół podstawowych, inaczej może być w gimnazjach i szkołach średnich wówczas po wizycie w szkole należy się udać również do źródła problemu, czyli do domu ucznia i jego rodziców. W przypadku, gdy sytuacja jest poważniejsza i dotyczy przemocy fizycznej wówczas należy powiadomić szkołę, ale i niezwłocznie udać się na policję. Nie można w żaden sposób zignorować żadnych problemów dziecka w szkole, gdyż może mieć to wpływ na całą jego przyszłość, zdrowie psychiczne i fizyczne.