Problemy w szkole

Problemy szkolne, nauczyciele, pedagog

Na każdym etapie nauczania, zarówno w szkole podstawowej, w gimnazjach, jak średniej uczeń może napotkać problemy.

Wina za różne sytuacje, brak odnalezienie się w nowej szkole, w nowym środowisku, nowym towarzystwie bywa częstym problemem dzieci. Także nauczyciel, który może nie poświęca tyle uwagi dziecku, ile ono potrzebuje może stać się przyczyną niechęci do szkoły.

Często mówi się, iż to uczniowie są coraz bardziej rozwydrzeni, nieposłuszni i nie do opanowania, jednakże nie można ulegać takim myśleniu, gdyż równie często wina leży po stronie nauczyciela. Bywa, iż to nauczyciel stawia zbyt wysoko poprzeczkę, lub nie potrafi przekazać swojej wiedzy zaś jest ambitnym w jej egzekwowaniu.

Problemy związane z rówieśnikami

Inne problemy szkolne, mogą być związane z rówieśnikami, kwestia dokuczania, przemocy lub braku zaaklimatyzowania się w klasie to dość poważne problemy. Mogą one prowadzić nie tylko do samej niechęci do szkoły, ale również do stopniowego jej unikania, wagarów.

Problemy te szybko wykryte mogą być równie szybko rozwiązane, wszystko zależy od zainteresowania rodziców i nauczycieli.

Podstawą jest rozmowa z dzieckiem o szkole i o jego problemach, gdy znamy sytuacje nie należy czekać, ale szybko zacząć działać.

Dróg jest wiele, pierwszą może być rozmowa z wychowawcą, który powinien zainterweniować w sytuacji dokuczania psychicznemu, słownemu.

Jeśli to interwencja zwykle przynosi skutki w kwestii szkół podstawowych, inaczej może być w gimnazjach i szkołach średnich wówczas po wizycie w szkole należy się udać również do źródła problemu, czyli do domu ucznia i jego rodziców. W przypadku, gdy sytuacja jest poważniejsza i dotyczy przemocy fizycznej wówczas należy powiadomić szkołę, ale i niezwłocznie udać się na policję.

Nie można w żaden sposób zignorować żadnych problemów dziecka w szkole, gdyż może mieć to wpływ na całą jego przyszłość, zdrowie psychiczne i fizyczne.

Problemy związane ze zmianą otoczenia

Często problemy w szkole związane są przeniesieniem ucznia do innej szkoły, zmiana środowiska, inni nauczyciele a także już istniejące grupy, do których dziecko powinno dołączyć.

W tej sytuacji należy pamiętać o instytucji pedagoga szkolnego, który zawsze służy pomocą i nie tylko z kwestii problematycznych dzieci lub nadpobudliwych, lecz również, gdy dziecko ma problemy.

Rodzice również muszą pamiętać o wsparciu dla dziecka i ułatwieniu mu startu w nowej szkole. Dobrym pomysłem jest zorganizowanie spotkania z nowymi znajomymi w domu, zaproszenie ich na film lub, aby pokazać kolekcję gier. Każdy powód jest dobry i wystarczy się tylko przełamać się i otworzyć. Od dawna wiadomo też, że w szkole najbardziej imponuje posiadana wiedza a przy tym umiejętność dzielenia się nią i życzliwość.