Archiwum kategorii: Prace magisterskie

Prace licencjackie, magisterskie, doktoranckie - kolejne etapy.

Dla osób, którym marzy się kariera badawcza stworzony został trzeci stopień studiów wyższych, który gwarantuje już otrzymanie tytułu naukowego. Na prace doktorskie nie decyduje się tak wiele osób, jak na prace licencjackie. Jednak zainteresowanych tym stopniem studiów wyższych i tak ciągle rośnie.

Prace doktorskie, podobnie jak prace licencjackie, mają swoje ustawowe założenia, które muszą zostać spełnione, aby praca naukowa mogło zostać uznana za ważną. Zanim więc zdecydujemy się na podjęcie tego kroku, w kierunku kariery badawczej, warto się dowiedzieć, jakimi prawami rządzi się praca doktorska.

Na jej sporządzenie, student zazwyczaj ma 4 lata. Przez ten czas student powinien udokumentować swój udział w rozwoju nauki, której kierunek wyznaczył sobie każdy z nich. Takie studia trzeciego stopnia, różnią się od prac licencjackich i magisterskich przede wszystkim tym, że praca doktorancka powinna opierać się na osobiście przeprowadzonych badaniach. Oprócz nich niezbędne są także publikacje naukowe, które muszą pojawić się przez ten wyznaczony czas.

Oczywiście to tego, aby taka praca naukowa została uznana za ważną i obronioną, potrzebna jest zgoda uczelni, z której pochodzi komisja, akceptacja tematu oraz pełni funkcję kontrolną nad przygotowywaną pracą. Często również studenci aspirujący do tytułu doktora muszą zdać odpowiedni egzamin.

Skutkiem powstania pracy doktoranckiej powinna być publikacja pracy naukowej. Ta z kolei powinna opierać się na naukowych badaniach przeprowadzonych przez studenta, zgodnie z istniejącymi wymogami.