Rodzice i nauczyciele

Rola rodziców i wychowawcy klasy

Szczęściem jest, gdy trafimy na zespół pedagogów, który jest dobrze przygotowany do wykonywanego zawodu, potrafi zainteresować uczniów, utrzymać odpowiedni poziom nauczania przy życzliwym i zdrowym podejściu nawet do niełatwego ucznia. Jednakże zawsze zdarza się ktoś, kto sprawia problemy, i zniechęca uczniów lub ucznia do nauki i do całej szkoły. Zwykle w takich przypadkach najwięcej zależy od rodziców lub wychowawcy klasy. Rodzice, jednak należą do „organizacji”, która wiele może zdziałać, lecz przede wszystkim muszą wiedzieć o tym, co się dzieje. Przede wszystkim należy rozmawiać z dzieckiem, obserwować jego zachowanie, zmiany. Zwykle dzieci wysyłają sygnały, że coś jest nie tak nawet, gdy o tym nie mówią uważny rodzic jest w stanie zauważyć, że coś jest nie tak.

Warto wówczas odwiedzić nauczyciela, z którym dziecko ma problemy i spokojnie o tym porozmawiać. Zwykle taka rozmowa i okazanie zainteresowania ze strony rodzica poprawia sytuację, ale jeśli tak się nie dzieje warto zwrócić się do wychowawcy klasy a nawet dyrektora szkoły.

Najlepiej zaczynać od samego źródła problemu, porozmawiać z nauczycielem, co jest nie tak, jakie ma wymagania wobec naszego dziecka i czy może przyjąć inne stanowisko, np. możliwości poprawy dotychczasowych ocen i dania szansy uczniowi. Bywa, iż jedna nieudana klasówka skreśla ucznia w oczach nauczyciela a następne oceny są już tylko gorsze z uwagi o przeświadczeniu o niezmienności wiedzy ucznia. Interwencja w takiej sytuacji jest wręcz wskazana.