Prace licencjackie- interlinie i akapity, techniki ich ustawiania

Każda praca nawet dobrze napisana musi mieć taką edycję, która sprawi, że bardzo dobrze się pracę czyta, jednocześnie praca ma zachowaną standardową ilość znaków na stronie - najczęściej wymagana ilość to 1800 znaków. Prace licencjackie pisane i edytowane są zgodnie z zasadami, które podaje się studentom już w momencie rozpoczęcia seminarium dyplomowego, ponieważ są studenci, którzy bardzo wcześniej zaczynają pisanie swojej pracy, bywają również tacy, którzy zostawiają pisanie pracy na ostatnią chwilę - i jedni i drudzy muszą mieć pełną informację o zasadach pisania pracy.

Warto zadbać o to, by nie napisać pracy licencjackiej w złejformie. Należy pamiętać, że nowy akapit zawsze oznacza „nową myśl”. Interlinie, te pojedyncze, nie sprzyjają przejrzystości wydruku, więc najczęściej stosuje się interlinie 1,5 wiersza, 2- czyli podwójna interlinia nie jest zbyt często stosowana w typowych pracach. Należy jeszcze ustalić, jakie odległości powinny zostać zastosowane pomiędzy akapitami, ponieważ powinny być większe. Na pewno tu można zastosować linię powyżej 2 wierszy, ale poniżej 3 - zbyt duże odległości między akapitami wyglądają nienaturalnie.

Obecnie edycja prac licencjackich jest bardzo ważna, bo pisanie prac w programach biurowych umożliwia ustawianie wszelkich parametrów w taki sposób, by praca była idealna pod względem formy. Zazwyczaj prace licencjackie wyglądają perfekcyjnie, z treścią różnie bywa, ale jest to już sprawa pomiędzy studentem i promotorem, który opiekuje się piszącym pracę. Pisanie pracy to działanie twórcze - chociaż praca licencjacka jest sama w sobie pracą odtwórczą.