Prace licencjackie - zasady ich pisania w Polsce

Bez wątpienia w momencie, gdy decydujemy się zacząć pisać nasza pracę licencjacką, która jest naszą pierwszą pracą dyplomową, to musimy się podporządkować wielu ważnym regułom, które są powszechnie wymagane nie tylko przez polskie uczelnie, lecz także szkoły w większości krajów świata. Podporządkowanie się tym wymogom jest naszym obowiązkiem, gdyż prace licencjackie nie mogą by czymś w rodzaju samowoli studentów.

Podczas pisania prac licencjackich musimy korzystać z komputerowego edytora tekstów. Minęły już te czasy, gdy pisano prace na brudno, by je potem przepisywać na maszynie do pisania. Najczęściej jest to program Word. W czasie pisania powinniśmy koniecznie korzystać z jednej czcionki. Ma to być czcionka Times New Roman o wielkości 12. W momencie, gdy cytujemy dane dzieło, to możemy korzystać z innej czcionki lub mniejszej jej wielkości.

Odstępy miedzy wierszami w pracy licencjackiej winny wynosić 1.5 wiersza, dzięki czemu praca staje się bardziej przejrzysta i łatwiejsza w odbiorze. Każdy rozdział powinien zaczynać się od nowej strony i powinien być stosowanie oznaczony. Musimy pamiętać także, że każda nowa myśl w pracy musi być zaczęta od akapitu, którego ustawiamy za pomocą tabulatora.