Wybór podręczników szkolnych

Wybór podręczników na dany rok szkolny następuje już pod koniec kwietnia lub na początku maja. Księgarnie i wydawnictwa wysyłają w tym czasie katalogi z propozycjami podręczników oraz przedstawiciele danych firm zostawiają pojedyncze egzemplarze książek dla możliwości wglądu przez nauczycieli.

Następnie każdy pedagog dokonuje wyboru podręcznika do swojego przedmiotu biorąc pod uwagę zarówno stronę merytoryczną, dydaktyczną, jak i wychowawczą. Ważnym aspektem jest możliwość zachowania tego samego podręcznika dla minimum kolejnych trzech, lub czterech roczników uczniów.

Dokonany wybór podręczników przedstawiany jest na radzie pedagogicznej z uwzględnieniem argumentów popierających daną książkę. W ten sposób podejmowana jest decyzja o zestawie podręczników obowiązujących w danej szkole. Często dyrekcja szkół konsultuje ze sobą wybrane zestawy, aby jeśli to możliwe pokrywały się dola ujednolicenia poziomu uczniów.